Wit

De Witte Wyandotte is de derde aanwinst qua kleur. De Witte Wyandotte is de kleurslag met zeer goede straatopbouw. De het grote nadeel van de witte Wyandotte is haar witte kleur, je moet de dieren namelijk voor een tentoonstelling erg veel aandacht geven om ze mooi wit te maken en/of te houden.

 

NHDB beschrijving:

Kleur van haan en hen

Bovengevederte, dons en schachten overal zuiver wit met voldoende glans om het gevederte er niet dof te doen uitzien.

 

Ernstige fouten bij haan en hen

Gele tint of grauwe aanslag; geheel of gedeeltelijk miskleurige veren.

 

Fouten bij haan en hen

Iets waarneembare afwijking in tint of enkele nauwelijks zichtbare kleurvlekjes.